Υπηρεσίες - Ble Collection

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των εργασιών, η BLE Collection προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Μάρκετινγκ & Πωλήσεις
 • Διαχείριση Συμβάσεων
 • Διαχείριση Κρατήσεων
 • Διαφήμιση & Προώθηση
 • Προσλήψεις
 • Διαχείρισης ποιότητας
 • Καθαρισμός και συντήρηση
 • Οργάνωση προμηθειών
 • Χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλισης