Αίτηση άσκησης δικαιωμάτων

Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679